Meer info Marokko

Marokko

Marokko is in grootte vergelijkbaar met Spanje (Spanje = 10% groter). Ongeveer 80% van de totale bevolking woont in en om de grote steden in het W. van Marokko, zijnde op 20% van de totale oppervlakte van het land. De bevolking bestaat bijna uitsluitend uit Arabieren en Berbers, die bijna allen Islamitisch zijn. Het is duidelijk een jonge bevolking die snel aangroeit. Het hoge analfabetisme, met de daaraan gekoppelde hoge werkloosheidsgraad en armoede is in hoofdzaak terug te vinden bij de vele Berbers. Het land is verdeeld in 39 provincies(met de Spaanse Sahara erbij 40) en acht stadsprefecturen, met elk een gouverneur, en twee prefecturen.

Goddienst

Staatsgodsdienst is de soennitische islam; 98% van de bevolking behoort hiertoe.

Grondwet

Volgens de grondwet van 1972 is Marokko een constitutionele, democratische en sociale monarchie met erfopvolging in de mannelijke lijn. Staatshoofd, geestelijk hoofd en opperbevelhebber van de strijdkrachten is de koning.

Kasba

Veel plaatsen in Marokko hebben een kasba (burcht). De kasba’s van de Berbers vertonen een eigen stijl: het zijn tot vier verdiepingen hoge, lemen burchten op vierkante plattegrond, met vier uitspringende hoektorens en met eenvoudige geometrische decoraties. Sommige Berberkasba’s bestaan uit ommuurde complexen met daarbinnen verschillende burchten, stallen en tuinen. Ze dien(d)en als vluchtburcht, familiehuis of voorraadschuur.

Klimaat

Van alle Noordafrikaanse landen heeft Marokko de grootste verscheidenheid aan klimaten: …in Marokko kun je in één dag de sneeuw van de Hoge Atlas achter u laten om diep door te dringen in een woestijn met zandduinen!…

het W van Marokko is gelegen aan de Atlantische oceaan: het klimaat is er warm en droog. Het spel van de zee- en landwinden hebben echter hun invloed op de ‘gevoelstemperatuur’, zo is de ‘chergui’ een droge en hete zuidooster landwind en de ‘gharbi’ een frisse en vochtige zeewind.

Landschappen

Marokko is te verdelen in vier natuurlijke landschappen. 1. Het Rifgebergte ligt evenwijdig aan de Middellandse-Zeekust en omvat de bergketens vanaf de Monding van de Moulouya tot aan de Straat van Gibraltar.

2. Het Atlasgebergte bestaat uit de Midden-Atlas (de noodwestelijkste keten van de Atlas) en de Hoge Atlas die verbonden is met de zuidelijkste keten, de Anti-Atlas.

3. De hoogvlakte van Oost-Marokko, een steppe in de regenschaduw van de Atlasketens. Hier ligt het brede dal van de 530 km lange Moulouya, die ontspringt op de Midden-Atlas en uitmondt in de Middellandse Zee.

4. Het gebied ten noordwesten van de Atlas. Er zijn drie landschapsvormen te onderscheiden, een vruchtbare kustvlakte, meer landinwaarts een droog, steppeachtig, minder vruchtbaar plateau en tenslotte een strook aan de voet van het gebergte.

Bevolking

Ca. 36% van de bevolking bestaat uit Berbers, 20% is Arabier en 40% is gearabiseerd Berber. De helft van de buitenlanders (circa 60.000) is Frans. Verder wonen er Spanjaarden en Algerijnen. De Berbers bewonen vooral de gebieden van de Hoge Atlas en de Midden-Atlas en zijn voorland, het stroomgebied van de Sous, evenals de Rif. 2,8% van de bevolking (in het zuiden) is negroïde.

Taal

De officiele schrijftaal is het Arabisch. De gesproken taal is het in vele opzichten van het standaard Arabisch afwijkende Marokkaans Arabisch, dat door 60% van de bevolking gesproken wordt. 30 tot 40% spreekt het aan het Oudegyptische verwante Berbers. Frans heeft als tweede taal steeds een belangrijke plaats behouden in het openbare leven. Verder wordt in het voormalige Spaanse noorden Spaans gesproken.

Foto’s van Marokko

Informatie over onze reis Marokko